Unseri Glunggi-Fraue oder eenter Glunggeuse?

 

Ob mes glaube wott oder nit

Unseri «Glunggi-Fraue» sind gaar wichtig fir unseri Glygge!
Unseri Läbenspartner hälfe uns s ganz Joor duure a mänggem Aalass ooder bim Butze im Käller und hän (maischtens) immer Verständnis, wenn e Sitzig oder e Hogg mänggmool länger duurt...
Ai mol im Joor geen si sogar uff e aigene "Frauebummel" und kenne ....... abloo – und doo händ miir Männer denne gar nit verloore!

Es ka sauglatt gsii ..........– au mit unsere Fraue!

 

 

Wottsch emole loose wie's deent...